Technologie Lumineo

Unikátní filtr

Lumineo využívá patentovaný fotokatalytický filtr TMIP (tzv. Titanové impregnované síto) nové generace, vyvinutý v Japonsku.  Na tomto filtru jsou zcela rozloženy organické nečistoty ze vzduchu, a to oxidačně-redukčními reakcemi působením UV světla. Tak mohou být zcela rozloženy toxické látky tzv. VOC, bakterie, viry, toxiny, některé pachy i cigaretový kouř. Fotokatalytická funkce je trvalá. Fotokatalytická reakce probíhá jen na povrchu vlastního filtru a tím je zcela bezpečná pro lidský organismus.

 

Co je to fotokatalýza

FotokatalýzaZnečištěný vzduch naráží do fotoaktivní plochy, která je aktivována působení UV světla. Na této ploše dochází k oxidačně-redukčním reakcím, při kterých jsou zcela rozloženy organické nečistoty ze vzduchu, např. viry, bakterie, toxiny, VOC a některé pachy.

 Technologie AIROASIS

Čistička AIROASIS využívá systém, který původně vyvinula NASA pro čištění vzduchu v kosmických lodích a využívá technologii AHPCO, Bi-Polar ionizace a technologie LONGLIFE.

AHPCO

AHPCO je technologie pokročilé hydratované fotokatalytické oxidace. Široké spektrum intenzivního UV záření je namířené na katalyzátor (při snížené hladině ozonu a ve vlhké atmosféře). To umožňuje pokročilou oxidaci neškodných oxidantů, které likvidují plísně, bakterie, viry, eliminují pachy a těkavé organické látky.

BI-POLAR

BI-POLAR je systém ionizace, který účinně zvyšuje procento likvidace škodlivých virů a bakterií, vytvářením záporných vzdušných iontů elektrostatickým výbojem.

LONGLIFE

LONGLIFE je způsob povrchové úpravy  UVC lamp, která umožňuje mnohem větší účinnost po delší dobu.

S čím si čističky poradí

ALERGEN je exogenní antigen, který je schopen u vnímavých jedinců vyvolat patologickou imunitní reakci – tzv. alergii či alergickou reakci. Jde nejčastěji o složky pylových zrn, plísní či zvířecí srsti.

VOC (volatile organic compound), jinak skupina těkavých organických sloučenin, které jsou schopné tvořit fotochemické oxidanty reakcí s oxidy dusíku a to za přítomnosti slunečního záření. Jejich častými zdroji jsou barvy, laky, rozpouštědla a lepidla. VOC zatěžují životní prostředí a mohou dokonce poškodit lidské zdraví, například formou akutní otravy.

FORMALDEHYD je štiplavě páchnoucí plyn. Uvolňuje se např. z formaldehydových pryskyřic, používaných při výrobě dřevotřísek nebo koberců. Způsobuje pálení očí a sliznic, pocit sucha v krku vedoucí ke kašli, svědění kůže, zhoršuje obtíže alergiků, objevují se bolesti hlavy, únava, nespavost, rozmrzelost až deprese.

BAKTERIE, malé mikroskopické organismy jednobuněčného formátu, které přežívají bez nějakých obtíží v jakémkoliv prostředí. Nevadí jim extrémní podmínky, jako jsou vysoké či nízké teploty. Jsou schopny rozvinout se opravdu na kterémkoliv povrchu, který se vyznačuje unikátní živnou půdou, na níž postupně rostou a množí se binární cestou.

PLÍSEŇ jako termín představuje nesystematické označení pro skupinu hub. Plísně mohou být užitečné nebo škodlivé. Ty škodlivé působí mykózy lidí, zvířat i rostlin, tvořící mykotoxiny, rozkládající potraviny a krmivo, napadají dřevo, kůži, papír, textilie aj..

MRSA je zkratkou názvu Methicilin-Rezistentní Staphyloccocus Aureus a úzce souvisí s problematikou bakteriální rezistence proti antibiotikům. Staphyloccocus aureus neboli zlatý stafylokok je bakterie patřící do skupiny stafylokoků, která je velmi nepříjemná. Je to kulovitá bakterie zodpovědná za řadu infekčních onemocnění, obzvláště těch hnisavých.