Fotokatalýza

Fascinující účinky fotokatalýzy

Posted on Posted in Články

Jako první v Evropě uvádíme na trh čističky vzduchu LUMINEO, které mají svoji vysokou účinnost zajištěnou činností fotokatalytického filtru. Je určitě na místě fotokatalýzu krátce popsat.

Je to fascinující proces, který lze jednoduše nazvat čištění světlem. K čištění světlem potřebujete tzv. fotokatalyzátor, neboli fotoaktivní materiál a světlo. Pokud dopadne na povrch fotoaktivního materiálu světlo se správnou energií, dojde na tomto povrchu k úplnému rozkladu každé organické látky. Konečnými produkty této reakce jsou voda a kysličník uhličitý.

Rozklad trvá různě dlouhou dobu, a to podle složitosti a povahy organické látky. Například formaldehyd rozložíte téměř okamžitě, ropnou skvrnu budete rozkládat poměrně dlouhou dobu a v mnoha postupných krocích. Specifickou je likvidace a úplný rozklad mikroorganismů jako bakterií, virů, plísní a řas. Vlivem oxidačního procesu můžeme díky fotokatalýze odstranit z ovzduší i některé toxické plyny, například NOx.

Nejznámějším fotoaktivním materiálem je oxid titaničitý. Aby začal být aktivní, musí na něj dopadnout foton s energií, jež odpovídá vlnové délce UV světla. Zdrojem UV světla je především slunce, v němž je UV složka zastoupená asi 5 procenty. Pro fotokatalýzu lze použít i umělé zdroje UV světla, které se využívají hlavně při konstrukci účinných čističek vzduchu pro interiéry.

Oxid titaničitý se při reakci nespotřebovává a fotokatalytická reakce je prakticky nekonečná, pokud není oxid titaničitý z povrchu odstraněn mechanicky.

S touto technologií je pro vás čistička vzduchu LUMINEO výkonným pomocníkem, který vám zajistí komfortní čištění vzduchu. Je určená především do automobilů a malých prostor.

Fotokatalýza