Fotokatalýza

Fascinující účinky fotokatalýzy

Posted on Posted in Články

Jako první v Evropě uvádíme na trh čističky vzduchu LUMINEO, které mají svoji vysokou účinnost zajištěnou činností fotokatalytického filtru. Je určitě na místě fotokatalýzu krátce popsat. Je to fascinující proces, který lze jednoduše nazvat čištění světlem. K čištění světlem potřebujete tzv. fotokatalyzátor, neboli fotoaktivní materiál a světlo. Pokud dopadne na povrch fotoaktivního materiálu světlo se […]

Bakterie, viry, plísně, výkaly roztočů

Posted on Posted in Články

Bakterie, viry, plísně, výkaly roztočů Biologická frakce domácího prachu „bioaerosol“ obsahuje plísně, bakterie či frakce jejich těl, roztoče a produkty jejich metabolismu, šupinky lidské kůže, vlasy, chlupy domácích zvířat, částečky textilií i potravin. Hlavním zdrojem bakterií jsou prokazatelně samotní uživatelé bytu. Venkovní vzduch má na jejich vnitřní koncentraci malý podíl. Obdobně je možno použít toto […]

Formaldehyd

Posted on Posted in Články

Formaldehyd Formaldehyd, jehož přítomnost je postřehnutelná čichem pro jeho štiplavý zápach, je často považován za nejnebezpečnější škodlivinu v interiérech bytů. Jeho vliv na zdraví nelze podceňovat, je však třeba mít na paměti, že existují další chemické látky, které mohou být rizikovější, i když jejich zvýšené koncentrace nejsou provázeny zápachem. Právě pro obtěžující zápach, který se […]

Životní prostředí domácnosti

Posted on Posted in Články

Životní prostředí domácnosti Životní prostředí domácností je zcela specifické mikroklima, ve kterém žijí členové rodin. S rozvojem industriální společnosti se začal vytvářet nový životní styl. Stále více se v bydlení uplatňují kovy, plasty a elektrospotřebiče. Častěji k vybavení interiérů používáme syntetické materiály, ze kterých se samovolně uvolňují pachy ředidel a jiné nežádoucí látky. Znečištěný vzduch […]

Faktory ovlivňující čistotu ovzduší

Posted on Posted in Články

Faktory ovlivňující čistotu ovzduší Člověk dýchá složitou směs plynů, par, pevných i kapalných aerosolů nazvanou vzduch, jehož skladba je 20 % kyslíku a 80 % dusíku. Jde o směs látek, která do koncentrace 0,00001 % představuje asi 17 komponentů anorganické povahy a v koncentracích nižších stovky dalších i organických látek. Tuto složitou strukturu lze rozdělit na: komponenty stálé, […]

Vliv čistoty vzduchu na člověka

Posted on Posted in Články

Vliv čistoty vzduchu na člověka Ovzduší je nejdůležitější složkou životního prostředí, neboť pro život vzduch potřebujeme trvale. Význam jeho čistoty je více než zřejmý. Týká se to jak venkovního ovzduší, tak i ovzduší vnitřního, tj. ovzduší v našich obydlích. Ovzduší se vyznačuje tím, že jsou v něm obsaženy různé znečišťující látky, které mají hmotnou povahu […]

Alergie

Posted on Posted in Články

Alergie Jedním z důsledků působení faktorů znečišťujících životní prostředí je i rostoucí výskyt alergie – nemoci, která se ještě v polovině minulého století vyskytovala zcela výjimečně. Výskyt alergických nemocí je v různých zemích světa rozdílný, především v závislosti na klimatických podmínkách a industriálních faktorech. Obecně platí, výjimkou je Japonsko, že „čím vyspělejší společnost, tím vyšší výskyt […]